5.1.5 Dijital Yurttaş Zihin Haritası

Dijital Yurttaş Zihin Haritası

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 5. Sınıf Dijital Yurttaşlık konusu içerisinde yer alan “Dijital Yurttaş Zihin Haritası” etkinliğindeki yönergeleri takip ederek “İyi bir dijital yurttaş nasıl olunur?” hakkındaki görüşlerinizi yorum olarak aşağıya yazabilirsiniz. 

Zihin Haritası, bir konu hakkında, özgür bir şekilde, çok sayıda fikir üretmek ve akla gelen her türlü düşünceyi değerlendirmek için beyne egzersiz yaptırmaktır. Herhangi bir kavram, bilgi, düşünce üzerine aklınıza gelen anahtar sözcük ve imgeleri kâğıt üzerine aktarırsınız. Bu yöntem, hem bilgiyi hatırlamanızı kolaylaştırır, hem çağrışım yaptırarak yeni kelimeler, fikirler bulmanızı sağlar.

YURTTAŞ (VATANDAŞ) ZİHİN HARİTASI

Hepimiz bu ülkede yaşayan ve eşit haklara sahip vatandaşlar yani yurttaşlarız. Birlikte yaşayan yurttaşlar olarak, bazı toplumsal kurallara ya da yasaların belirlediği kurallara uymak zorundayız. Daha iyi bir yurttaş olmak için, sizce insanlar birbirlerine nasıl davranmalı?

Doğru ya da yanlış fark etmez. Aklımıza gelen her şey önemli! Kimse kimsenin söylediği şey hakkında yorum yapmayacak. Aklınıza hemen bir şey gelmiyorsa pas deyip yanınızdaki arkadaşınıza sıranızı verebilirsiniz.

5.1.5 Dijital Yurttaş Zihin Haritası 1

Yurttaş Zihin Haritası

Örnek:
Yalan söylememek, hırsızlık yapmamak, dolandırıcılık yapmamak, hakaret etmemek, trafik kurallarına uymak, nezaket kurallarına uymak, sıraya girmek, çevreyi korumak ve kirletmemek, başkalarının haklarına saygı duymak, doğaya saygı duymak gibi…

DİJİTAL YURTTAŞ ZİHİN HARİTASI

İnternet aracılığı ile dünyanın dört bir yanından birbirine bağlanan insanlar aynı çevrimiçi ortamı paylaşırlar. Tıpkı, bizim aynı ülkeyi, aynı şehri
paylaştığımız gibi. Buna dijital ya da siber dünya da diyebiliriz. Ve çevrimiçi ortamda da, gerçek hayatta olduğu gibi bazı kurallar vardır. Dijital ortamı paylaşan herkesin bu kurallara uyması beklenir. İşte buna da “dijital yurttaşlık” diyoruz. Yani, gerçek hayatta uymamız gereken tüm kurallara İnternet’te gezinirken de uymamız gerekir. Peki, sizce internet ortamındayken, iyi bir dijital yurttaş olmak için birbirimize nasıl davranmalıyız?

5.1.5 Dijital Yurttaş Zihin Haritası 2

Dijital Yurttaş Zihin Haritası

İnternet ortamındayken, dijital yurttaşlık kurallarına uymamız hem kendimiz hem de o ortamı paylaşan herkes için çok önemlidir. Bunun için gerçek hayatta yapmayacağımız hiçbir şeyi İnternet ortamında da yapmamalıyız. Eğer, dijital yurttaşlık kurallarına uymaz isek, zorbalık yapmış oluruz. Dijital zorba olmamak için uzak durmamız gereken davranışları hiç unutmayalım:

Başkalarına hoşlarına gitmeyecek sözler söylemek,
Başkalarının kişisel bilgilerini yayınlamakla tehdit etmek,
Onur kırıcı sözler söylemek,
İzinsiz bir şekilde, başkasına ait bir içeriği ve fotoğrafı kullanmak/yayınlamak,
Kaba sözler içeren mesajlar göndermek, yorumlar yapmak,
İnsanlara hoşlanmadıkları isim ve sıfatlarla hitap etmek,
Doğru olmayan bilgiler ile profiller oluşturmak ve bu profiller üzerinden paylaşımlar yapmak,
Gerçek dışı bilgiler yaymak,
Başkaları hakkında asılsız haberler yaymak ya da bu konuda yorum yapmak,
Başkalarının şifre ve kişisel bilgilerinin gizliliğine saygı duymamak ve bu tür bilgileri ele geçirmeye çalışmak.

 

Yorum Yaz