6.2.7 Sorunlar ve Çözümler Çalışması

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi kitabı basılı olarak gelmemektedir. EBA üzerinden online olarak yayınlanmıştır. Bu çerçevede güncellenen Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programı’na uygun olarak hazırlanan materyaller doğrultusunda etkinlikler ve konu anlatımlarını sitemizde online olarak sunmaktayız.

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 6. Sınıf Benzer Sorun Benzer Çözüm konusu içerisinde yer alan “Sorunlar ve Çözümler Çalışması” ile okul kantinindeki yoğunluğun sebeplerini ve çözümleri bulmaya çalışacağız. 

Sorunlar ve Çözümler Çalışması

Günlük yaşantımızda çeşitli problemlerle karşılaşırız. Bu problemlerin bazılarını yakından incelediğimizde aslında çözüm yollarının çok da zor olmadığını görürüz. Dahası bu basit problemler için bulduğumuz çözümleri benzer özellikler taşıyan ve daha karmaşık gözüken problemler için de kullanabiliriz. Şimdi sizinle bu şekilde bir çalışma yapacağız.

Kantin Sırası Senaryosu:
Okulumuzda bulunan dilek ve şikâyet kutusuna atılan mektuplar incelenmiş ve kantinin teneffüslerde çok kalabalık olması ile ilgili şikayetlerin arttığı gözlenmiştir.

Kantindeki yoğunluğun sebepleri incelendiğinde şu sonuçlara varılmıştır;

1-Kantin teneffüslerde tüm öğrenciler tarafından aynı anda kullanılmaktadır.
2-Kantinde üç görevli ve bir ödeme noktası vardır.
3-En büyük zaman kaybı para ödemesi ve para üstü alınması sırasında yaşanmaktadır.

Sizlerden kantindeki yoğunluğun azaltılması ile ilgili çözüm önerileri istenmektedir. Lütfen bulduğunuz çözümleri yorum olarak aşağıya yazınız.

Yorum Yaz