DYK (Destekleme ve Yetiştirme Kursları) Kılavuzu

Bilindiği üzere Destekleme ve Yetiştirme Kursları son yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı’nın ısrarla üzerinde durduğu bir konu. Bakanlık DYK başvuruları ve uygulanmasıyla alakalı her yıl bir kılavuz yayınlamaktadır. Bu yazımızda 2018-2019 Yılı e-Kılavuzundan bahsedeceğiz.

Sınıflar en fazla 20, en az 10 kişi olarak düzenlenecektir.

Haftalık Ders Saati

dyk 1

Ortaokul 5,6,7. sınıf ile lise 9,10,11. sınıf öğrencileri en fazla 5 dersten haftalık toplam 12 saate kadar, ortaokulu 8. sınıf öğrencileri en fazla 6 dersten haftalık toplam 18 saate kadar ve lise 12. sınıf ile mezun durumdaki öğrenciler en fazla 6 dersten haftalık toplam 24 saate kadar ders seçebilecekler.

KURSLARA ÖĞRENCİ/KURSİYER BAŞVURULARI
1. Kurslara, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları, resmî/özel ortaöğretim kurumları ve açık öğretim kurumlarına devam eden istekli öğrenciler ile mezun durumdaki kursiyerler başvurabilir.
2. Resmî örgün eğitim kurumlarına, açık öğretim okullarına ve özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler kayıtlı oldukları okulun bulunduğu ilçe sınırı içindeki kurs merkezlerinden birine e-kurs modülünden başvuru yapabilir. Yaz dönemi kurslarında öğrenciler okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışında kursa katılabilir.
3. Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler EBA web
sitesinde bulunan “Giriş” butonuna tıklayarak açılan sayfada daha önceki yazımızda bahsettiğimiz “E-Okul Bilgileri İle Giriş Bölümü”nden kurs başvurusu yapar.
4. Açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler, kurs başvurusu için halk eğitimi merkezi müdürlüklerinden e-kurs şifresi alır. Bu şifre ile e-kurs modülüne giriş yaparak DYK komisyonlarınca belirlenen okulları tercih eder.
5. Kursiyerler, halk eğitimi merkezi müdürlüklerine diploma veya mezuniyet belgesi ile müracaat ederek, alacakları e-kurs şifresi ile e-kurs modülü üzerinden başvuru yapar.
6. Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından tercihte bulunarak başvuru yapar.
7. Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler, ÖDSGM tarafından yayımlanacak olan elektronik deneme sınavlarına katılabilirler. Açık öğretim okullarına devam etmekte olan öğrenciler ile kursiyerler ise e-kurs kullanım şifresi ile bu sınavlara katılabilirler.

2018-2019 ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI BİRİNCİ – İKİNCİ DÖNEM VE YAZ DÖNEMİ İŞ TAKVİMİ

dyk 2

Yorum Yaz