5.2.5 Operatörler ve İşlem Önceliği

Operatörler ve İşlem Önceliği

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi kitabı basılı olarak gelmemektedir. EBA üzerinden online olarak yayınlanmıştır. Bu çerçevede güncellenen Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programı’na uygun olarak hazırlanan materyaller doğrultusunda etkinlikler ve konu anlatımlarını sitemizde online olarak sunmaktayız.

Çevrenizde kendisine operatör denen kişiler hiç gördünüz mü?
Örneğin “Bilgisayar operatörü” sizce ne demektir?

Peki;

Matematiksel işlemlerde hiç operatör kavramını duydunuz mu?

Matematiksel operatörler olan; ”+”, “-“ , ”x” , “/” ,“=” ifadeleri aklınızdan geçmeye başladı şuan değil mi?

Peki, meslek olarak işlerini yapan “Bilgisayar operatörü” gibi kişilerin yaptığı işle bu matematiksel simgelerin arasında nasıl bir ortak yön olabilir ki ikisine de operatör denmektedir?

Operatör kavramı bir aracı, nesneyi ya da sayıyı işletmek/çalıştırmak anlamında kullanılır ve bilgisayar operatörü bilgisayarı işletme/çalıştırma görevini yerine getirmesine karşın, matematiksel operatörler matematiksel işlemlerin uygulanması görevini yerine getirir.

Örnek olarak; aşağıdaki yan yana dizilen sayılar arasına anlamlı operatörleri nasıl yerleştirebiliriz?

Boş bırakılan sayılar arasına, anlamlı şekilde “+”, “”, “*” , “=” operatörlerini yerleştirelim.

Soru: 6…+…5…..3……2……12

Bİldiğiniz gibi matematikte çarpma (*) ve Bölme (/) işlemlerinin önceliği vardır. Şimdi aşağıdaki boşlukları yine uygun operatörler ile dolduralım.

Soru: 3…..2…..2…..2……2

 

Matematiksel operatörlerin yanında programlamada çokça kullanılan mantıksal operatörler vardır. Matıksal operatörler “VE”“VEYA” ve “DEĞİL” dir.

MANTIKSAL OPERATÖR ÖRNEĞİ

MANTIKSAL OPERATÖR ÖRNEĞİ

MANTIKSAL OPERATÖR ÖRNEĞİ

Ali A şehrinden B şehrine gitmek üzere yola çıkmıştır. Yol üzerindeki köprülerin kanatları kapalı olduğunda köprüler geçilebilmektedir. Ali’nin B şehrine sorunsuz varabilmesi için nasıl bir mantıksal ifade kullanılabilir. (Önerilen mantıksal ifade içerisinde en az bir defa VE, VEYA, DEĞİL
operatörlerinden biri kullanılmalıdır.)

Örnek:
Köprü 3 VE köprü 4’ün kanatları kapalı olsun. Bu durumda Köprü 1 VEYA Köprü 2’nin kanatları açık DEĞİL ise (yani iki köprüden birinin kanatları kapalı olacaktır.) Ali karşıya geçebilecektir.
Sizde yukarıdaki örneği göz önünde bulundurarak farklı çözüm seçeneklerini sınıfta tartışınız ve bulduğunuz çözümleri tahtaya yazınız.

Örnek üzerindeki “VE” , “VEYA” ,“DEĞİL” operatörlerinin mantıksal operatör olarak adlandırılır ve aynı diğer operatör kavramı kullanımları gibi, komutların işletilmesi görevini üstlendiklerini ifade eder. 

Yorum Yaz